Nieuws - Digitale receptie - Virtueel onthaal bezoekers

Belangerijk !! COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

Indien u persoonsgegevens wil verwerken met het oog op de bestrijding van de risico's in het kader van COVID-19, analyseer dan zorgvuldig de risico's en beperkingen in het kader van de welzijnswetgeving maar ook het gegevensbeschermingsrecht.

Indien een verwerking toelaatbaar is, moeten de GDPR principes bovendien nauwgezet worden nageleefd, waaronder :


• Minimale gegevensverwerking (verwerk alleen wat strikt noodzakelijk is);

• Opslagbeperking (bewaar de gegevens maar zolang als noodzakelijk);

• Naleven van de transparantieplicht;

• Beveiliging van de gegevens en beperking van de toegang tot een beperkte lijst van personen met een confidentialiteitsverplichting


Lees meer !!! https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoonsgegevens-op-de-werkvloer